Informacja

 Ze sprzedaży stroików i kartek świątecznych zebraliśmy kwotę 408,30zł. Przekazaliśmy 50zł na rzecz Samorządu Uczniowskiego. Za kwotę 287,36zł zakupiliśmy papier …

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły świetlicę szkolną podczas kiermaszu stoików i kartek świątecznych. Zebraliśmy kwotę: 408,30zł. Pieniądze przeznaczymy na …