Grono Pedagogiczne

Rok szkolny 2021/2022

 

Dyrektor

Katarzyna Zaborowska

Nauczyciel geografii, przyrody, wychowanie do życia w rodzinie

Imię i nazwisko Prowadzone zajęcia Wychowawca klasy
Elżbieta Pospychała Edukacja wczesnoszkolna, technika, logopeda 1
Katarzyna Łaniecka Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 2
Halina Furtak Edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka 3
Ilona Lewandowska- Stręk Matematyka 4
Łukasz Nowakowski Historia, wiedza o społeczeństwie,

edukacja dla bezpieczeństwa

5
Jolanta Markowska- Chudaś Wychowanie fizyczne, pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 7
Beata Marczewska Informatyka, fizyka, doradztwo zawodowe 8
Beata Witek Język polski
Natalia Siwińska Język angielski
Iwona Wiewióra Język niemiecki
Marzena Stoińska Chemia
Alicja Witkowska- Kozak Religia, rewalidacja, biblioteka
Małgorzata Stawicka Biologia
Łukasz Nowakowski

Beata Marczewska

Alicja Witkowska- Kozak

Zajęcia opieki świetlicowej

Administracja

Monika Jarecka

 Obsługa

Magdalena Szymańska

Monika Sobczyńska

Dariusz Gapiński

Pomoc Nauczyciela

Ewa Lange