Grono Pedagogiczne

Rok szkolny 2022/2023

Dyrektor

Katarzyna Zaborowska

Nauczyciel geografii, przyrody, wychowanie do życia w rodzinie

Imię i nazwisko

Prowadzone zajęcia

Wychowawca klasy
Beata Marczewska Edukacja wczesnoszkolna, informatyka, fizyka, doradztwo zawodowe 1
Elżbieta Pospychała Edukacja wczesnoszkolna, technika, logopeda 2
Katarzyna Łaniecka Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 3
Beata Witek Język polski, biblioteka 4
Ilona Lewandowska- Stręk Matematyka, informatyka 5
Łukasz Nowakowski Historia, wiedza o społeczeństwie,

edukacja dla bezpieczeństwa, pedagog specjalny

6
Jolanta Markowska- Chudaś Wychowanie fizyczne, pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 8
Kamila Wesołowska Muzyka, plastyka
Natalia Siwińska Język angielski
Iwona Wiewióra Język niemiecki
Grzegorz Nalewaj Chemia
Wioletta Fischer

Ks. Przemysław Franek

Religia
Małgorzata Stawicka Biologia
Łukasz Nowakowski

Beata Marczewska

Elżbieta Pospychała

Natalia Siwińska

Jolanta Markowska- Chudaś

Katarzyna Zaborowska

Zajęcia opieki świetlicowej

Administracja

Monika Jarecka

 Obsługa

Magdalena Szymańska

Monika Sobczyńska

Tomasz Mazur