Informacja

 Ze sprzedaży stroików i kartek świątecznych zebraliśmy kwotę 408,30zł. Przekazaliśmy 50zł na rzecz Samorządu Uczniowskiego. Za kwotę 287,36zł zakupiliśmy papier i pomoce do zajęć opiekuńczo-wychowawczych, które uwieczniliśmy na zdjęciu. Pozostała nam kwota: 76,72zł, którą chcemy przeznaczyć na bieżące wydatki.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie kiermaszu.