Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania znajdują się w załącznikach:

Karta zgłoszenia do świetlicy

Oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

Zgłoszenie dziecka do szkoły z obwodu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wyjazd na wycieczkę

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka