Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca p. Olga Rogalska

Z-ca przewodniczącej- p. Agnieszka Janikowska

Sekretarz- p. Joanna Pawela

Skarbnik- p. Dominika Szpulecka

Komisja Rewizyjna:
p. Marta Ciesielska– przewodnicząca
p. Karolina Janikowska– członek
p. Izabela Wojtkowiak– członek

 

Numer konta Rady Rodziców:

  92 1020 1505 0000 0302 0145 7415