Rada Rodziców

Przewodnicząca p. Olga Rogalska

Z-ca przewodniczącej- p. Agnieszka Janikowska

Sekretarz- p. Magdalena Szymańska

Skarbnik- p. Dominika Szpulecka

Komisja Rewizyjna

Magdalena Kaszyńska– przewodnicząca

Patrycja Lange– członek

Karolina Janikowskaczłonek