Zajęcia w bibliotece „KIEDY ŻYCIE WYSZŁO Z MORZA”.

W bibliotece szkolnej i publicznej odbyły się zajęcia dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem wizyty było zapoznanie dzieci z początkami życia na Ziemi.
Panie z bibliotek przygotowały ciekawe zajęcia, w czasie których dzieci prowadziły ożywioną dyskusję na temat wody, jej zastosowania, a także na temat szkód, jakie potrafi wyrządzić. Ponadto oglądały książki przyrodnicze.
Następnie dzieci z radością bawiły się grami znajdującymi się w Internecie korzystając z komputerów w Centrum Multimedialnym.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ciekawe zajęcia.

Opracowała: Beata Marczewska