PODZIĘKOWANIE

Serdeczne podziękowania dla Samorządu Uczniowskiego za przekazaną kwotę pieniężną w wysokości 200,00 zł na rzecz świetlicy szkolnej. Oto, co zakupiliśmy: …