Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły świetlicę szkolną podczas kiermaszu stoików i kartek świątecznych. Zebraliśmy kwotę: 408,30zł. Pieniądze przeznaczymy na zakup pomocy do zajęć odbywających się w świetlicy szkolnej.

Dziękujemy!!!

Szczególne podziękowania kierujemy dla:

 • Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Wylatowie,
 • Rodziców, dzieci i wychowawczyni z klasy I,
 • Pani Pedagog Jolanty Markowskiej- Chudaś,
 • Pani Natalii Siwińskiej,
 • Pani Magdaleny Szymańskiej,
 • Marty Światowej,
 • Weroniki Rutkowskiej,
 • Joanny Rutkowskiej,
 • Jagody Skorupińskiej,
 • Justyny Cierpisz,
 • Oliwii Muszyńskiej