Historia szkoły

Historia naszej szkoły jest bardzo długa. Wpisane są w nią dramatyczne dzieje Polski, naszych przodków, zabory, wojny…

W obecnym miejscu jej istnienia szkoła działa od roku 1903. była to wówczas szkoła katolicka, przeniesiona do nowego budynku po pożarze poprzedniej. Posiadała wówczas 3 klasy i uczyło się w niej 158 – sto pięćdziesięcioro ośmioro –  uczniów.

Po  II wojnie światowej szkoła rozpoczęła pracę już w marcu 1945 r. zatrudniono tu dwóch nauczycieli, którzy uczyli aż 170 dzieci. W roku szkolnym 1947/1948 zorganizowano klasę siódmą, a w roku szkolnym 1966/1967 klasę ósmą.

szkola_nowaZ powodu wciąż wzrastającej liczby uczniów zajęcia odbywały się na 2 zmiany. Do szkoły uczęszczało około 250 dzieci, dlatego podjęta została decyzja o jej rozbudowie. I tak w roku 1967 oddano do użytku nowy pawilon oraz salę gimnastyczną. Wszystkie te trzy budynki służą nam i dziś. Od roku szkolnego 1978/1979 Szkoła Podstawowa w Chabsku (mieszcząca się właśnie w tym budynku) po zaniżeniu do czterech klas, stała się filią Szkoły Podstawowej w Wylatowie. Lektura kronik szkolnych pozwala nam dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Odnotowano tu m.in., że w roku 1958 zelektryfikowano wieś a trzy lata później rozpoczęto budowę wodociągu. Zapewne ówcześni uczniowie cieszyli się, gdy w czasie zimy w  oku 1953 i 1970 zawieszono zajęcia z powodu srogich mrozów.

Do dziś dorośli, wtedy dzieci, wspominają jakim wielkim przeżyciem było dla nich kibicowanie kolarzom Wyścigu Pokoju, którzy w roku 1963 i 1965 przejeżdżali tuż obok szkoły.

Osobami, które od czasów zakończenia II wojny światowej kierowały szkołą były: pierwszym powojennym kierownikiem szkoły był pan Julian Gliszewski, który pełnił tę funkcję od 1945 do 1960 r. aż do śmierci. Następnie na krótko kierownikiem szkoły zastała pani Władysława Szczygielska. W latach 1960 – 1968 kierownikiem był pan Henryk Piechocki, później przez rok pani Bożena Piechocka. Od roku szkolnego 1970/1971 dyrektorem został pan Edward Malicki. W roku szkolnym 1991/1992 zastąpił go na tym stanowisku pan Roman Owczarzak. Aktualnie dyrektorem naszej szkoły jest pani Katarzyna Łaniecka.

Od roku 1983 roku patronem naszej szkoły jest wielki, polski poeta renesansowy Jan Kochanowski. Od roku 1999 Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie jest szkołą sześcioklasową. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę. Do szkoły wielu uczniów dojeżdża autobusem szkolnym.