Historia szkoły

Historia naszej szkoły jest bardzo długa. Wpisane są w nią dramatyczne dzieje Polski, naszych przodków, zabory, wojny…

W obecnym miejscu jej istnienia szkoła działa od roku 1903. Była to wówczas szkoła katolicka, przeniesiona do nowego budynku po pożarze poprzedniej. Posiadała wówczas 3 klasy i uczyło się w niej 158– sto pięćdziesięcioro ośmioro-  uczniów.

Po  II wojnie światowej szkoła rozpoczęła pracę już w marcu 1945 r. Zatrudniono tu dwóch nauczycieli, którzy uczyli aż 170 dzieci. W roku szkolnym 1947/1948 zorganizowano klasę siódmą, a w roku szkolnym 1966/1967 klasę ósmą.

szkola_nowaZ powodu wciąż wzrastającej liczby uczniów zajęcia odbywały się na 2 zmiany. Do szkoły uczęszczało około 250 dzieci, dlatego podjęta została decyzja o jej rozbudowie. I tak w roku 1967 oddano do użytku nowy pawilon oraz salę gimnastyczną. Wszystkie te trzy budynki służą nam i dziś. Od roku szkolnego 1978/1979 Szkoła Podstawowa w Chabsku (mieszcząca się właśnie w tym budynku) po zaniżeniu do czterech klas, stała się filią Szkoły Podstawowej w Wylatowie. Lektura kronik szkolnych pozwala nam dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Odnotowano tu m.in., że w roku 1958 zelektryfikowano wieś a trzy lata później rozpoczęto budowę wodociągu. Zapewne ówcześni uczniowie cieszyli się, gdy w czasie zimy w  roku 1953 i 1970 zawieszono zajęcia z powodu srogich mrozów.

Do dziś dorośli, wtedy dzieci, wspominają jakim wielkim przeżyciem było dla nich kibicowanie kolarzom Wyścigu Pokoju, którzy w roku 1963 i 1965 przejeżdżali tuż obok szkoły.

Osobami, które od czasów zakończenia II wojny światowej kierowały szkołą były: pierwszym powojennym kierownikiem szkoły był pan Julian Gliszewski, który pełnił tę funkcję od 1945 do 1960 r. aż do śmierci. Następnie na krótko kierownikiem szkoły zastała pani Władysława Szczygielska. W latach 1960– 1968 kierownikiem był pan Henryk Piechocki, później przez rok pani Bożena Piechocka. Od roku szkolnego 1970/1971 dyrektorem został pan Edward Malicki. W roku szkolnym 1991/1992 zastąpił go na tym stanowisku pan Roman Owczarzak. W latach 2001– 2017 dyrektorem naszej szkoły była pani Katarzyna Łaniecka. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązki dyrektora szkoły pełniła pani Aneta Półtorak. Aktualnie dyrektorem naszej szkoły jest pani Katarzyna Zaborowska.

Od roku 1983 roku patronem naszej szkoły jest wielki, polski poeta renesansowy Jan Kochanowski. W latach 1999- 2017 Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie była szkołą sześcioklasową. Obecnie funkcjonuje jako szkoła ośmioklasowa. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę. Do szkoły wielu uczniów dojeżdża autobusem szkolnym.