Warsztaty psychologiczno-edukacyjne

13 lutego odbyły się w naszej szkole warsztaty psychologiczno – edukacyjne dla klas IV-VIII  dotyczące  integracji zespołu klasowego oraz doskonalące umiejętności komunikacyjne i społeczne.

Zajęcia prowadziły panie: Edyta Hernacka oraz Klaudia Ratajska, które na co dzień pracują w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie.