Cyberprzemoc!!!

Internet stanowi skarbnicę wiedzy i informacji, jest platformą, na której młodzież kontaktuje się z rówieśnikami, miejscem nauki itp. Należy jednak pamiętać, że wykorzystywany w sposób niewłaściwy, może wyrządzić sporo krzywdy. Aby zapobiec niepożądanym sytuacjom 1marca 2019 roku odbyła się pogadanka dla uczniów klas IV-VIII. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji z Mogilna asp.Tomasz Bartecki  rozmawiał z uczniami o niebezpieczeństwach oraz skutkach wynikających z niewłaściwego wykorzystania Internetu.

Poruszona została również tematyka dotycząca procedur postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela.