KREATYWNI NA START

10 czerwca 2019 r.  w Zespole Szkół w Mogilnie przeprowadzona została kolejna edycja konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Kreatywni na start”.

Celem konkursu jest: popularyzacja czytelnictwa , rozwijanie pasji czytania i świadomości czytelniczej uczniów, sprawdzenie znajomości treści i problematyki lektur szkolnych z zakresu szkoły podstawowej, kształcenie czytania ze zrozumieniem oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu literacko-językowego. W konkursie wzięło udział osiem drużyn.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

Oliwia Grabowska

Jakub Grabowski

Karolina Surma

Uczniowie wywalczyli wyróżnienie.

Gratulujemy!!!

Konkurs przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze, uczestnicy otrzymali dyplomy, a wszyscy wyróżnieni upominki. Dodatkową nagrodą dla wszystkich było zaproszenie na biesiadę przy grillu i słodkim poczęstunku.