Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że wszystkie podręczniki i ćwiczenia do zajęć obowiązkowych

do Szkoły Podstawowej w Wylatowie zapewnia szkoła.

Podręczniki do religii zakupują rodzice.

klasa I

„Żyjemy w Bożym świecie”- podręcznik ,  E.  Kondrak,  D. Kurpiński, J. Snopek, Wyd.: Wydawnictwo Jedność

klasa II

„Idziemy do Jezusa.”- podręcznik,  J. Snopek, D .Kurpiński , Wyd.: Wydawnictwo Jedność

klasa III

„Jezus jest z nami””- podręcznik + zestaw ćwiczeń ; D. Kurpiński,  J. Snopek, Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Wyd.: Wydawnictwo Jedność

klasa  V

„Spotkania Ubogacające”- podręcznik + zeszyt ćwiczeń, K. Mielnicki,  E. Kondrak, E. Parszewska,

Wyd.: Wydawnictwo Jedność

klasa VI

„Tajemnice BOGA tego życia” -podręcznik + zeszyt ćwiczeń ” Tajemnice BOGA tego życia”, K. Mielnicki, E. Kondrak,

E. Parszewska , Wyd.: Wydawnictwo Jedność

klasa VII

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa.”-podręcznik, ks. dr. K .Mielnicki ,E. Kondrak , E .Parszewska , Wyd.: Wydawnictwo Jedność

klasa VIII

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi.” -podręcznik, K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska , Wyd.: Wydawnictwo Jedność