„Nie dokuczaj, czyli krótka historia o tolerancji.”

14 listopada odbyły się zajęcia  profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów z klasy III na temat : „Nie dokuczaj, czyli krótka historia o tolerancji.”

Celem zajęć było kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych.

W spotkaniu z pedagogiem szkolnym wzięło udział 17 uczniów. Uczniowie pracowali aktywnie, chętnie wypowiadali się, byli kreatywni   i zaangażowani. Tematyka zajęć dostosowana była do klasy, a sposób przedstawianych problemów do percepcji dziecka w tym okresie rozwoju.

Wśród postaw, które dzieci zaliczyły do tych promujących tolerancję, znalazły się: szacunek, empatia, akceptacja, zrozumienie, uprzejmość. Tolerancja to także pomoc niesiona innym, reagowanie na krzywdę i poczucie odpowiedzialności. Dyskryminacja, jako zaprzeczenie tolerancji kojarzy się dzieciom z osądzaniem bądź lekceważeniem innych, wyśmiewaniem, dokuczaniem, brakiem szacunku, unikaniem tego, co odmienne, uważaniem się za lepszego.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci.