Zebranie z rodzicami

22 września odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami. Spotkania rodziców z wychowawcami klas poprzedzone zostały informacyjnym zebraniem z panią dyrektor Katarzyną Łaniecką, która w swoim wystąpieniu omówiła wiele kwestii dotyczących bieżącego roku szkolnego. Odbyła się również prelekcja przeprowadzona przez pedagoga szkolnego na temat „Jak sobie radzić   z agresją  i elektroniczną przemocą rówieśniczą?” Spotkanie miało na celu przedstawienie zagadnień dotyczących zjawiska cyberprzemocy i bezpiecznego korzystania z Internetu.