Ważna informacja!!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego informuje, że zgodnie z zapisami nowego Rozporządzenia MEN, w okresie od 11 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. nauka w naszej szkole nadal będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Egzamin ósmoklasisty zostaje przesunięty na późniejszy termin, nowy zostanie podany z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.
Dyrektor Szkoły
Katarzyna Zaborowska

64

Liczba odbiorców
3