VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

30  września odbył się VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!. Akcja była zorganizowana po raz drugi w naszej szkole. Uczniowie, eksperci wyznaczeni do pracy w komisji egzaminacyjnej oraz do pracy w patrolu wraz z asystentami i koordynatorem akcji sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia. Podczas przerw każdy chętny uczeń losował karteczkę z pięcioma pytaniami i odpowiadał ustnie, bądź pisemnie. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi otrzymywał symboliczną legitymację „Eksperta tabliczki mnożenia”. W tym dniu podczas lekcji odbywały się różne zabawy, gry karciane, konkursy związane z tabliczką mnożenia. Najmłodsi uczniowie klas II – III włączyli się w akcję przebierając się za sowy. Wyznaczony zespół – patrol wraz z koordynatorem akcji udali się poza teren szkoły, aby zaprosić do egzaminu z tabliczki mnożenia chętnych przechodniów, mieszkańców Wylatowa. Ten dzień dostarczył wszystkim wielu emocji i wrażeń.

Zespół ekspertów tabliczki mnożenia w składzie: Jakub Sosiński, Martyna Hernacka, Oliwia Filipek, Oliwia Grabowska, Jakub Grabowski, Emilia Grzegorek.
Asystenci: Mateusz Pietrzykowski, Karolina Surma