SZKOLNY KONKURS „NAJDŁUŻSZY I NAJPIĘKNIEJSZY ŁAŃCUCH CHOINKOWY”

Samorząd Uczniowski rozstrzygnął konkurs na „Najdłuższy i najpiękniejszy łańcuch choinkowy”
Celem konkursu było:
• Zachowanie tradycji dekorowania ozdób choinkowych – tu: łańcucha choinkowego.
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, uzdolnień plastycznych, sprawności manualnej dzieci, a także rozwijanie umiejętności współpracy w zespole klasowym.
• Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.
Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów klas I- VIII.
Przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsce:
I miejsce- klasa II i III
II miejsce- klasa VII
III miejsce- klasa VIII.
Gratulujemy!