Ślubowanie klasy pierwszej oraz pasowanie na ucznia

W piątek 2 października 2020 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej .

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły pani Katarzyny Zaborowskiej, która powitała wszystkich rodziców i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.

Następnie gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci uczniowie klasy pierwszej przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Znajomość przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, bezbłędnie rozwiązane zagadki oraz wypicie napoju mądrości i odwagi były dowodem, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej.

Doniosłym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor Katarzyna Zaborowska. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Nie zabrakło też upominków od Rady Rodziców.

Do grona społeczności szkolnej wstąpili:

Błażejewska Zuzanna, Ciesielski Marceli, Ciorkowska Alicja, Górny Szymon, Hernacki Hubert, Kaszyńska Anna, Lange Filip, Przybylska Małgorzata, Stolarska Kinga i Warchał Franciszek.