Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Skład Samorządu Uczniowskiego:

  • Przewodniczący – Krzysztof Ferenc
  • Zastępca przewodniczącego – Karolina Zakan
  • Skarbnik – Ramona Jaskólska
  • Rzecznik Praw Dziecka –  Malwina Jaskólska
  • Opiekun gazetki szkolnej – Katarzyna Heinich, Sara Skorupińska
  • Protokolantka – Kaja Szpulecka

Członkowie:

  • Krzysztof Hołoga

Poczet Sztandarowy:

  • Antoni Gałęzewski
  • Anna Bartel / Emilia Grzegorek
  • Alicja Leszczyńska / Zuzanna Wachowska

opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Beata Marczewska i p. Halina Furtak