Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020r. uczniowie wracają do szkoły. O godz. 8.00 w kościele parafialnym odbędzie się msza święta. Od godziny 9.00- 10.00 z wychowawcami spotkają się uczniowie klas VI- VIII, a od godz. 10.00- 11.00 uczniowie klas I- IV (rodzice uczniów klasy I spotkają się z wychowawcą na boisku szkolnym). Wychowawcy poinformują o zasadach bezpieczeństwa na terenie placówki i przekażą zestawy podręczników na nowy rok szkolny. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną szkoła zmuszona jest wprowadzić liczne zalecenia.
1. Do budynku szkoły mogą wejść tylko uczniowie.
2. Obowiązuje dezynfekcja rąk.
3. Do szkoły mogą przychodzić uczniowie i pracownicy bez objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel, katar.
4. Wymagane jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny m.in. częste mycie rąk.
5. Przed wejściem do budynku odbywać się będzie obowiązkowy pomiar temperatury.
6. W autobusie obowiązuje nakaz noszenia maseczek.