„1,5% dla naszej szkoły”

Szanowni Państwo!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie odpisu 1,5% rocznego podatku dla naszej szkoły.

Początek roku to czas, kiedy podejmujemy nowe wyzwania i plany. Wiele pomysłów chcemy również wdrożyć w naszej szkole. Naszym celem jest poprawiać komfort nauki naszych uczniów, dawać im najlepsze warunki do rozwijania pasji i zainteresowań.
Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do wsparcia  akcji
„1,5% dla naszej  szkoły”.

Za pośrednictwem Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole, organizacji pożytku publicznego KRS 0000121592, mamy możliwość pozyskania odpisu 1,5% rocznego podatku.

Wystarczy wypełnić PIT:

– w rubryce 147 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 – w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5% od podatku;

 – w rubryce 149 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1,5% podatku.

– w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia X.

 

Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom

DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC

Wzór wypełnienia Pit-u w 2024 r. za 2023 r.:

PIT 37 (4)