Obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Wylatowie

11 listopada przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz ze społecznością lokalną uczestniczyli w uroczystej mszy świętej  w intencji naszej Ojczyzny. Po mszy  św. udali się pod tablicę pamiątkową na rynku w Wylatowie, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicz.

Natomiast w godzinach popołudniowych, uczniowie klasy 8 recytowali wiersze, podczas wspólnych obchodów 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Wylatowie.