Nowe pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych w ramach wsparcia finansowego przyznanego przez MEN

W tym roku nasza szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych za kwotę 39997 zł, które zakupione zostały z rezerwy oświatowej przyznawanej szkołom przez MEN.

Rezerwa oświatowa to finansowe wsparcie jakie mogą otrzymać placówki edukacyjne między innymi na doposażenie pracowni przedmiotowych. Kryterium V Rezerwy Oświatowej w 2020 r. przeznaczone było  na doposażenie pracowni przyrodniczych. Dofinansowanie obejmowało wyłącznie zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego niezbędnego do realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu. W ramach dotacji o nowe pomoce dydaktyczne wzbogaciły się sale do nauczania przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, chemii i fizyki, co jest związane  z wdrażaniem reformy edukacji.