Komunikat

Dyrektor Szkoły im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie informuje, że zgodnie z zapisami nowego Rozporządzenia MEN, w okresie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. nauka w naszej szkole nadal odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Egzamin ósmoklasisty zostaje przesunięty na 16, 17 i 18 czerwca 2020r.