„GROSZ DO GROSZA, A BĘDZIE KOKOSZA”

Już po raz kolejny wspólnie z „Towarzystwem NASZ DOM” organizujemy w naszej szkole akcję Góra Grosza. Akcja ta na stałe wpisana jest w kalendarz wydarzeń naszej szkoły. Dotychczasowe edycje akcji utwierdziły nas w przekonaniu, jaką siłę może mieć jeden grosz!

Przez ostatnie lata włączając się w akcję udało nam się pokazać, jak bardzo z punktu widzenia społecznego potrzebne są monety groszowe! Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od swoich najbliższych. W tym roku nasza mała społeczność również włączyła się w akcję przekazując 75,39zł na konto fundacji.

Mamy nadzieję, że nasz aktywny udział w akcji, oraz kwota zebrana przez nas przyniesie odrobinę przysłowiowego szczęście dla dzieci z domów dziecka