Gminny Turniej Ekologiczny „Eko-Turniej 2019”

15 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Gębicach odbył się Gminny Turniej Ekologiczny „Eko-Turniej 2019”adresowany do uczniów klas II.Celem turnieju było: rozbudzanie zainteresowań światem przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych oraz umożliwienie dzieciom zdobywanie wiedzy poprzez zabawę. Naszą szkołę reprezentował trzyosobowy zespół : Michał Filipek, Magdalena Kaczmarek i Jakub Przybylski. Zadaniem uczniów było wykonanie 6 zadań konkursowych. Zespół wykazał się bardzo dużą wiedzą i umiejętnościami i zajął I miejsce. Gratulacje !