Żywa lekcja historii „Jak to Sobieski pod Wiedniem wojował”

2.03.2017 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w żywej lekcji historii.  Obejmowała ona  informacje, dotyczące kultury duchowej i materialnej polskiej szlachty z XVII w.  Aktorzy z Agencji Widowiskowej „ARKONA”, przybliżyli  historię Polski, od panowania Stefana Batorego po „Odsiecz Wiednia” Jana III Sobieskiego. Spektakl zawierał  elementy interaktywne,  a współpraca animatorów z dziećmi polegała na ukazaniu w bardzo przystępnej formie, informacji o polskiej Sarmacji. Program przedstawienia obejmuje ponadto pokazy walk szlachty na szable w strojach i uzbrojeniu, właściwych temu okresowi. Dzieci miały również możliwość bezpośredniego kontaktu z replikami przedmiotów, strojów i uzbrojenia używanych w dawnej Polsce, uczestniczyły również w konkursie przygotowanym przez prowadzących. Spektakl cieszył się dużym zainteresowanie i wszystkim dzieciom bardzo się podobał.