Zawiadomienie o śmierci emerytowanego nauczyciela

 

                    

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego,

emerytowanego nauczyciela plastyki naszej szkoły

ŚP

PANA RYSZARDA SOBKOWIAKA

Żegnamy oddanego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 25 czerwca o 14.00 na cmentarzu w Mogilnie.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

                                                                                                      Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,

                                                                                                       Pracownicy i Uczniowie

                                                                                                       Szkoły Podstawowej

                                                                                                        im. Jana Kochanowskiego

                                                                                                           w Wylatowie