Zakończenie etapu rejonowego „Ligi Zadaniowej”

19 lutego 2011r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się III etap rejonowego konkursu „Ligi Zadaniowej”. Był to etap kończący cykl trzech spotkań, które odbywały się w soboty ( I etap odbył się 27 listopada 2010r, a drugi 15 stycznia 2011r.). W trakcie każdego spotkania uczniowie otrzymywali zadania konkursowe oraz zestaw zadań przygotowawczych na następne spotkanie. W trakcie każdego etapu uczeń rozwiązywał zestaw sześciu zadań w formie pisemnej. Rozwiązanie każdego zadania było punktowane od 0 – do 5 punktów. Łączna liczba zadań do rozwiązania na wszystkich etapach wynosiła 18, zaś maksymalna liczba zdobytych punktów to 90.
Nagrodzeni są uczniowie, którzy zdobyli:
90 – 75 pkt. – tytuł laureata I miejsca
74 – 60 pkt. – tytuł laureata II miejsca
59 – 45 pkt. – tytuł laureata III miejsca
40 – 44 pkt. – wyróżnienie
Naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów: Jagoda Skorupińska z klasy VI, Natalia Topolska i Remigiusz Grabowski uczniowie klasy V.
Jagoda Skorupińska i Natalia Topolska
zdobyły tyle punktów, aby zająć III miejsce.
Remigiusz Grabowski
zgromadził tyle punktów, aby uzyskać wyróżnienie.
Oficjalne podsumowanie konkursu matematycznego „Liga Zadaniowa” z wręczeniem nagród odbędzie się na przełomie maja/czerwca.


Gratulujemy!