Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w roku szkolnym 2017/2018
Nazwa zajęć dodatkowych
klasa
Dzień tygodnia
Godzina
Prowadzący
„Godzina dla Biblioteki” – wolontariat biblioteczny
Piątek
12.25 – 13.10
Alicja Witkowska – Kozak
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
IV
Piątek
7.45 – 8.30
Beata Witek
Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów klasy V i VI
V i VI
Piątek
12.25 – 13.10
Beata Witek
Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego dla uczniów klas I – III. Spotkanie z Wielką Brytanią i nie tylko -poznawanie obyczajów i kultury krajów anglojęzycznych.
I – III
Czwartek
12.25 – 13.10
Natalia Siwińska
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
IV – V
Czwartek
13.15 – 14.00
Natalia Siwińska
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
IV
Czwartek
7.45- 8.30
Lucyna Hajducka
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
V
Czwartek
13.15 – 14.00
Lucyna Hajducka
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
III i IV
Poniedziałek
12.15 – 13.10
Jolanta Markowska – Chudaś
Aerobik
Piątek
13.15 – 14.00
Jolanta Markowska – Chudaś
Zajęcia dodatkowe z edukacji polonistycznej i matematycznej dla uczniów klasy III
III
wtorek
13.15 – 14.00
Elżbieta Pospychała
Kółko szachowe
I
czwartek
11.30 – 12.15
Halina Furtak
Kółko przyrodnicze
IV
poniedziałek
12.25 – 13.10
Katarzyna Zaborowska
Kółko rozwijające zainteresowania informatyczne
I
Czwartek
11.30 – 12.15
Katarzyna Łaniecka
Kółko matematyczne
IV
Środa
7.45 – 8.30
Lucyna Hajducka
Kółko matematyczne
VII
Czwartek
14.05 – 14.50
Lucyna Hajducka
Zajęcia logopedyczne
I
piątek
11.30 – 12.15
Elżbieta Pospychała
Zajęcia logopedyczne
I, III, IV, VI
wtorek
I gr./ II gr.
co drugi wtorek
12.25 – 13.10
Elżbieta Pospychała
Kółko z fizyki
VII
wtorek – jeden raz w
miesiącu
14.05 – 14.50
Karolina Adamska
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w roku szkolnym 2017plik do pobrania