Wycieczka do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie.

Październik jest miesiącem, w którym szczególnie staramy się pamiętać o zwierzętach.  4 października przypadają imieniny  św. Franciszka z Asyżu – patrona zwierząt i tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Zwierząt, 25 października obchodzimy Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt. Od 4 do 11 października trwa Tydzień Zwierząt, a cały miesiąc został ustanowiony MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT. Miesiąc ten przypomina nam, że powinniśmy traktować zwierzaki z poszanowaniem ich naturalnych potrzeb – jak istoty żywe, zdolne do odczuwania zarówno fizycznego bólu, jak również radości czy wdzięczności.

Uczniowie  działający w Szkolnym Klubie Wolontariusza pojechali 31 października na wycieczkę do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie. Celem wycieczki było przekazanie karmy dla zwierząt  i innych potrzebnych rzeczy gromadzonych przez uczniów w szkole, poznanie zasad funkcjonowania schroniska i uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych zwierząt. Uczniowie poznali schronisko i pracę w nim.

Po wizycie w Schronisku uczniowie skorzystali z ciepłego posiłku regeneracyjnego.

Serdeczne podziękowania dla dzieci i rodziców za włączenie się w akcję zbiórki karmy dla psów i kotów w schronisku!

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za pomoc w organizacji akcji.

Dziękujemy także pani Natalii Gumulińskiej i pani Katarzynie Filipczak-Surmie za opiekę w czasie wycieczki oraz panu Lechowi Rudnickiemu za bezpieczną podróż.

Szkolny Klub Wolontariusza dziękuje Burmistrzowi Leszkowi Duszyńskiemu za  umożliwienie dzieciom wyjazdu do Schroniska.

DZIĘKUJEMY!!

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza i opiekunowie: p. Natalia Siwińska i p. Jolanta Markowska – Chudaś