VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny – etap gminny

13 stycznia 2010r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie został przeprowadzony po raz ósmy Powiatowy Konkurs Matematyczny na etapie gminnym dla uczniów klas IV – VI. Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki wśród uczniów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz propagowanie zasad zdrowej rywalizacji. Konkurs trwał 90 minut, w czasie tym uczniowie mieli do rozwiązania 5 zadań, za każde poprawne rozwiązanie można było uzyskać 6 punktów.

W konkursie spotkali się uczniowie z siedmiu szkół Gminy Mogilno. Wszyscy uczniowie zakwalifikowali się do tego etapu po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych, które odbyły się w listopadzie. Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów.

  1. Remigiusz Grabowski – klasa IV
  2. Natalia Topolska – klasa IV
  3. Weronika Lisiecka – klasa IV
  4. Jagoda Skorupińska – klasa V
  5. Paweł Bubak – klasa VI
  6. Mateusz Skorupiński – klasa VI

Do kolejnego etapu – powiatowego, który odbędzie się w kwietniu zakwalifikowali się: Remigiusz Grabowski, Natalia Topolska, Weronika Lisiecka, Paweł Bubak, Mateusz Skorupiński.  Najlepszy wynik uzyskali: Remigiusz Grabowski w kategorii klas czwartych i zajął III miejsce w Gminie Mogilno oraz  Paweł Bubak w kategorii klas szóstych, który także zajął III miejsce w Gminie Mogilno.

Gratulacje!!! dla wszystkich uczestników konkursu i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie.