Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019r. zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019 uroczystym apelem.

 Krzysztof Ferenc powitał zebranych, a następnie przekazał prowadzenie uroczystości Kai Szpuleckiej, która została przewodniczącą Samorządu Szkolnego.

W naszej sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz licznie przybyli rodzice. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: radna Rady Miejskiej pani Barbara Lech, sołtys Wylatowa pani Violetta Skorupińska, przedstawicielka Rady Rodziców pani Renata Nowakowska, a także ksiądz proboszcz Krzysztof Tarbicki.

Apel rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Następnym podniosłym momentem było przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu, w skład którego weszli: Bartosz Nawrocki, Karolina Lech i Justyna Mazurek.

Pani dyrektor Katarzyna Zaborowska wręczyła świadectwa ukończenia szkoły uczniom klasy ósmej, naszym absolwentom. Wręczone zostały również nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne. Następnie absolwenci złożyli ślubowanie.

Kolejno z rąk dyrektor szkoły odbierali świadectwa i nagrody uczniowie poszczególnych klas wyróżnieni za całoroczną pracę.

Szczególne słowa podziękowania za wieloletnią pracę w naszej szkole pani dyrektor skierowała do odchodzącej na emeryturę pani Lucyny Hajduckiej. Podkreślone zostały sukcesy w konkursach matematycznych naszych uczniów oraz duże zaangażowanie pani Hajduckiej w życie szkoły. Do podziękowań i życzeń dołączyli się uczniowie i rodzice.

W części artystycznej zaprezentowali się absolwenci oraz uczniowie klasy VII. Apel zakończyła Kaja Szpulecka życzeniami udanych wakacji.