Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Drugiego września, po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej, spotkaliśmy się na uroczystości inauguracji roku szkolnego 2019/ 2020. Uroczystość rozpoczęła się, jak co roku, Mszą Świętą w kościele parafialnym w Wylatowie. O godzinie 9.00, apel w sali gimnastycznej rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Szkolnego Kaja Szpulecka.
W imieniu całej społeczności uczniowskiej, powitała panią dyrektor Katarzynę Zaborowską, Grono Pedagogiczne, radną Rady Miejskiej w Mogilnie p. Barbarę Lech, Sołtys Wylatowa- p. Violettę Skorupińską, przewodniczącą Rady Rodziców p. Olgę Rogalską oraz ks. Proboszcza Krzysztofa Tarbickiego. Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach życzyli zarówno uczniom, jak i nauczycielom udanego roku szkolnego.
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Katarzyna Zaborowska, która powitała serdecznie wszystkich zebranych– dzieci, rodziców, grono pedagogiczne oraz pozostałych pracowników szkoły. Pani Dyrektor wraz z całą szkolną społecznością szczególnie ciepło powitała tegorocznych pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przyszli do naszej szkoły.
Po zakończonym apelu uczniowie poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami.
Pełni zapału i chęci do pracy rozpoczynamy kolejny rok szkolny.
Życzymy wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole- Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunem.
Powodzenia!!!