Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Trzeciego września, po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej, spotkaliśmy się na uroczystości inauguracji roku szkolnego 2018/ 2019. Uroczystość rozpoczęła się, jak co roku, Mszą Świętą w kościele parafialnym w Wylatowie. O godzinie 9.00, apel w sali gimnastycznej rozpoczął przewodniczący Samorządu Szkolnego Krzysztof Ferenc.
W imieniu całej społeczności uczniowskiej, powitał panią dyrektor Katarzynę Zaborowską, Grono Pedagogiczne, Dyrektora Obsługi Szkół i Przedszkoli, p. Jarosława Lorka, radną Rady Miejskiej w Mogilnie p. Barbarę Lech, Sołtys Wylatowa- p. Małgorzata Szwarckopf, przewodniczącą Rady Rodziców p.Natalię Gumulińską, ks. Proboszcza Krzysztofa Tarbickiego oraz księdza kleryka Michała Bogusiewicza. Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach życzyli zarówno uczniom, jak i nauczycielom udanego roku szkolnego.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani Dyrektor Katarzyna Zaborowska. Powitała serdecznie wszystkich zebranych – dzieci, rodziców, grono pedagogiczne oraz pozostałych pracowników szkoły. Pani Dyrektor wraz z całą szkolną społecznością szczególnie ciepło powitała tegorocznych pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przyszli do naszej szkoły.
Po zakończonym apelu uczniowie poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami.
Pełni zapału i chęci do pracy rozpoczynamy kolejny rok szkolny.
Życzymy wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole- Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunem
Powodzenia!!!