TELETURNIEJ ŚWIETLICOWY

Dnia 25.02.2010r. odbył się Teleturniej Świetlicowy „W krainie bajek i baśni”.

Dnia 25.02.2010r. odbył się Teleturniej Świetlicowy „W krainie bajek i baśni”. Celem teleturnieju było utrwalenie znajomości wcześniej poznanych bajek i baśni. Wzięli w nim udział uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną z klasy I i II, podzieleni na 4 zespoły.

Zadaniem zespołów było:

  • rozwiązanie krzyżówki i zapisanie hasła,
  • udzielenie poprawnej odpowiedzi,
  • zapisanie tytułu bajki lub baśni, z jaką kojarzą się podane wyrazy,
    rozwiązanie zagadek,
  • przedstawienie tytułu wylosowanej bajki za pomocą mimiki i ruchu.

Nagrodzone zespoły:
 I miejsce: Katarzyna Lisiecka
Jarosław Topolski
 II miejsce: Joanna Rutkowska
Jakub Dynkwald
 III miejsce: Agnieszka Bubak
Eryk Kasprowicz
 IV miejsce: Weronika Wiśniewska
Michał Wiśniewski

Gratulujemy!