SZKOLNY KONKURS „Świąteczna klasa”

 Samorząd Uczniowski rozstrzygnął konkurs „Świąteczna klasa”

Celem konkursu było:

  • Uświadomienie uczniom odpowiedzialności za klasę lekcyjną.
  • Stworzenie przyjemnej, świątecznej atmosfery w klasie i szkole.
  • Pobudzenie inwencji twórczej uczniów.
  • Zaangażowanie całej klasy w podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
  • Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.

 

Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów klas I- VIII.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było udekorowanie klasy ozdobami o tematyce świątecznej.

Przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsce:

I miejsce- klasa II

II miejsce- klasa VIII

III miejsce- klasa V.

Gratulujemy!