SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „WIERSZOLANDIA”

 

 10.III 2010r. odbył się w naszej szkole kolejny Konkurs Recytatorski „Wierszolandia”. Uczniowie recytowali wiersze wybranych przez siebie autorów. Celem konkursu było:
– przybliżenie dzieciom utworów różnych autorów
– rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,
– kształtowanie umiejętności zapamiętywania przez dzieci treści utworów,
– pobudzenie aktywności uczniów.
 Do konkursu przystąpiło 15 uczniów kl. I-III. Ocenie podlegały: opanowanie pamięciowe, dykcja, donośność głosu, modulacja, tempo mówienia i ogólne wrażenie artystyczne. Uczestnicy konkursu byli oceniani w trzech kategoriach: kategorii klasy I, II i III. Jury wyłoniło następujących zwycięzców.
w kategorii klasy I : Julia Szpulecka
w kategorii klasy II :Marcin Leśny
w kategorii klasy III : Julia Skowrońska
 W oczekiwaniu na werdykt jury publiczność bawiła się śpiewając znane piosenki. Po ogłoszeniu werdyktu zrobiono pamiątkowe zdjęcia.