Święto Konstytucji 3 Maja

28.04.2017r. odbył się w naszej szkole apel z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga w świecie po Stanach Zjednoczonych, postępowa jak na tamte czasy, konstytucja. Niosła nadzieję na ocalenie Polski. Wprowadzone przez nią zmiany w prawie polskim były ostatnią próbą ocalenia zagrożonej ojczyzny. Przetrwała w pamięci Polaków jako ukoronowanie starań patriotów o uratowanie niepodległości i wolności ojczyzny. Do dzisiaj stanowi dumę Polaków z jej osiągnięć i otoczona jest należytą czcią i szacunkiem. Z okazji tej rocznicy uczniowie klasy IV i V przygotowali i zaprezentowali krótkie przedstawienie zatytułowane „W rocznicę Trzeciego Maja”.