ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 2012

W dniu 12.10.2012r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Święta Edukacji Narodowej.
Judyta Borzymowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, powitała panią Dyrektor Katarzynę Łaniecką, wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły.
Uczniowie z kółka teatralnego zaprezentowali przedstawienie pt. „Nasza szkoła”, natomiast chętni uczniowie wystąpili w żartobliwym pokazie mody dla nauczycieli na rok szkolny         2012/ 2013.
Następnie uczniowie wręczyli „drzewka szczęścia”, pragnąc w ten sposób podziękować wszystkim za pracę i wysiłek, który wkładają w ich edukację i wychowanie.

Podczas apelu, pani Dyrektor Katarzyna Łaniecka, wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły:
p. Beacie Witek
p. Alicji Witkowskiej- Kozak
p. Anecie Półtorak
p. Beacie Marczewskiej
p. Magdalenie Szymańskiej
p. Krystynie Czerniak
p. Ewie Półtorak
p. Marianowi Redmanowi
Nagrodę Burmistrza Mogilna otrzymała p. Elżbieta Pospychała.

                                                                                                   Gratulacje!