SPOTKANIE Z DZIEĆMI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 „RADOŚĆ OCZU JEST POCZĄTKIEM MIŁOŚCI”-
historia św. Walentego.

Okazją do spotkania z dziećmi ze świetlicy szkolnej w dniu 11.02.2010 były zbliżające się walentynki. Wspólnie z p. Alicją Jakubowską, pracownikiem Biblioteki Publicznej w Mogilnie, zapoznałyśmy dzieci z historią tego święta. Następnie dzieci mówiły o tym, w jaki sposób można okazywać miłość, troskę swoim najbliższym.
Później wysłuchały fragmentu poezji, który opowiada jaka powinna być miłość.

„ Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje…”( 1Kor 13, 4-8)

Następnie uczniowie przeglądali różne strony dla dzieci związane z walentynkami (http://www.bobibobi.13tka.com/gry-walentynki.php) korzystając z komputerów w Centrum Multimedialnym.

Na koniec dzieci otrzymały po słodkim serduszku.

opracowała: Alicja Witkowska- Kozak