Spotkanie z autorką książek dla dzieci Jolantą Kasperkowiak

16 czerwca 2016r. gościliśmy w naszej szkole autorkę książek dla dzieci panią Jolantę Kasperkowiak.Spotkanie z pisarką było podzielone na dwie części. W I części spotkania brali udział uczniowie klasy I, IIa, i IIb, natomiast w II części uczniowie klasy III i IV. Dzieci z uwagą słuchały informacji przekazywanych przez autorkę na temat napisanych przez nią książek, tematyki w nich poruszanej oraz samego procesu powstawania i wydawania książki. Wysłuchały też fragmentów książek, między innymi „Cyfroland” i „Pinokio”, rozwiązywały zagadki i zadawały pytania. Na koniec zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia z pisarką. Spotkania przebiegały w miłej atmosferze.