Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący- Igor Kędzierski

Zastępca przewodniczącego – Zofia Adamska

Skarbnik – Aneta Kozińska

Rzecznik Praw Dziecka – Wiktoria Gumulińska

 

Członkowie:

Jagoda Filipek

Olga Skorupińska

Jakub Rachowski

Karolina Lech

Justyna Mazurek

Tomasz Warchał

 

Poczet Sztandarowy:

Michał Kaczmarek

Justyna Mazurek

Karolina Lech  

opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Beata Marczewska