Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 • Przewodnicząca – Kaja Szpulecka
 • Zastępca przewodniczącej – Dominika Filipiak
 • Skarbnik – Justyna Mazurek, Kornelia Nowakowska
 • Rzecznik Praw Dziecka – Ramona Jaskólska
 • Opiekun gazetki szkolnej – Zofia Adamska, Katarzyna Heinich
 • Protokolantka – Jagoda Filipek, Aneta Kozińska

Członkowie:

 • Igor Kędzierski
 • Karolina Lech

Poczet Sztandarowy:

 • Bartosz Nawrocki
 • Justyna Mazurek
 • Karolina Lech

opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Beata Marczewska