Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową

Cel projektu: Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia w 9 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych i logopedycznych, zwiększenie kompetencji 30 nauczycieli i 256 uczniów oraz doradztwo zawodowe od 1.09.2020 do 30.06.2021. W ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej na kwotę 660.135,00zł (w tym wkład własny Gminy Mogilno 33.006,75zł) we wszystkich szkołach Gminy Mogilno zostanie przeprowadzonych ponad 900 godzin zajęć: matematyka, język angielski, język hiszpański, programowanie, robotyka, doradztwo zawodowe, szachy oraz zajęcia terapeutyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia oraz studia podyplomowe.