Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „Zbieramy nakrętki od butelek plastikowych”

W związku z pandemią w tamtym roku szkolnym, dopiero teraz Samorząd Uczniowski rozstrzygnął zaległy konkurs „Zbieramy nakrętki od butelek plastikowych”, który skierowany był dla uczniów z klas I- VIII.
Celem konkursu było kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań, a także podniesienie świadomości ekologicznej dzieci.
Po zważeniu nakrętek i przeliczeniu na jednego ucznia, przyznano następujące miejsca: (na tamten rok szkolny)
I miejsce – kl. IV- obecna kl. V
II miejsce – kl. III- obecna kl. IV
III miejsce – kl. I- obecna kl. II

Gratulujemy i zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek!