ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „ZBIERAMY NAKRĘTKI PLASTIKOWE”

Samorząd Uczniowski rozstrzygnął konkurs „Zbieramy nakrętki plastikowe”.

Celem konkursu było:

– podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;

– kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań.

Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów klas I- VIII.

Udział w konkursie polegał na uzbieraniu przez poszczególne klasy, jak największej ilości/ kilogramów nakrętek w przeliczeniu na jednego ucznia.

Łączna ilość zebranych nakrętek to: 271,2 kg.

Po zważeniu nakrętek przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsce:

I miejsce- klasa IV

II miejsce- klasa III

III miejsce- klasa I

Gratulujemy!

SONY DSC