Rok Henryka Sienkiewicza

25 maja uczniowie klasy V wzięli udział w zajęciach zorganizowanych wspólnie przez bibliotekę szkolną i publiczną. Spotkanie poświęcone zostało Henrykowi Sienkiewiczowi i książce pt. „W pustyni i w puszczy”. Drużyny Stasia i Nel zdobywały kolejne punkty, wykazując się znajomością lektury, umiejętności korzystania z różnych słowników i encyklopedii oraz dobrą orientacją w różnych działach bibliotecznych, spostrzegawczością, pracą na czas, i zdolnością współpracy w zespołach. Na zakończenie zajęć podliczono punkty, a wtedy okazało się, że zwyciężyła drużyna Nel.

Wszystkim uczestnikom zajęć gratulujemy i zapraszamy do kolejnej zabawy.