POTRÓJNE LAURY W KONKURSIE ZE ZNAJOMOŚCI EWANGELII ŚW. MATEUSZA

Dnia 28 listopada odbył się konkurs ze znajomości Ewangelii św. Mateusza w szkole w Kruchowie oraz nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla klas I-III w tymże konkursie.

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie-

w kategorii klas IV-VI- Michał Kaczmarek i Mateusz Kluzek;

kategorii klas VII-VIII- Oliwia i Jakub Grabowscy

W konkursie plastycznym brały udział prace- Joanny Szpuleckiej, Zofii Łukasik, Magdaleny Kaczmarek, Aleksandry Szymańskiej i Julii Rogalskiej.

W klasach młodszych Aleksandra Szymańska swoją oryginalną pracą wywalczyła  II miejsce pośród 8 szkół.

W kategorii klas IV-VI toczyła się zacięta, na bardzo wysokim poziomie,walka o laury. Naszych dwóch uczniów- Michał Kaczmarek i Mateusz Kluzek zdobyli maksymalną liczbę punktów w teście pisemnym. O nagrodach zadecydowały pytania ustne przed komisją konkursową. Po dogrywce Michał Kaczmarek zajął III miejsce.

W grupie najstarszej nasz uczeń, Jakub Grabowski, wykazał się najlepszą znajomością Ewangelii św. Mateusza i zajął I miejsce w swojej kategorii.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc i wsparcie przy przygotowaniu uczniów do konkursu.

Jesteśmy z Was dumni.

Gratulujemy Rodzicom i Uczniom sukcesu i życzymy następnych sukcesów.